Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Eckhart Tolle

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THE FLOWERING OF HUMAN CONSCIOUSNESS

EVOCATION: Earth, 114 million years ago, one morning just after sunrise: The first flower ever to appear on the planet opens up to receive the rays of the sun. Prior to this momentous event that heralds an evolutionary transformation

THE GREATEST OBSTACLE TO ENLIGHTENMENT Enlightenment - what is that?

A beggar had been sitting by the side of a road for over thirty years. One day a stranger walked by. "Spare some change?" mumbled the beggar, mechanically holding out his old baseball cap. "I have nothing to give you," said the stranger. Then he asked:

SỰ YÊN TĨNH VÀ IM LẮNG

Khi bạn đánh mất liên lạc với sự im lắng ở nội tâm, bạn sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi bạn đánh mất liên lạc với chính mình, bạn sẽ tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng(1).

Cảm nhận nội tại về chính tự thân mình, tức bản chất chân thực của bạn là gì,

HỒI TƯỞNG

Địa cầu, cách dây 114 triệu năm, một buổi sáng kia, sau khi mặt trời vừa hé dạng, bỗng nhiên có một bông hoa duy nhất xuất hiện lần dầu tiên trên hành tinh này; những cánh hoa hé nở, dón chào những tia nắng

Introduction

Since it was first published in 1997, The Power of Now has already had an impact on the collective conscious­ ness of the planet far beyond anything I could have imagined. It has been translated into fifteen languages, and I receive mail from around the globe every day from readers

Chướng ngại lớn nhất đối với sự giác ngộ

Giác ngộ là gì?

Một người hành khất ngồi bên lề đường đã hơn 30 năm. Một hôm gặp khách lạ đi qua, người hành khất như cái máy chìa chiếc nón cũ ra, miệng lẩm bẩm: - Xin ông cho tôi chút tiền lẻ.

Khách bộ hành dừng lại nói:

Introduction

A true spiritual teacher does not have anything to teach in the conventional sense of the word, does not have anything to give or add to you, such as new information, beliefs, or rules of conduct. The only function of such a teacher is to help you remove that which separates you from the truth

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box