Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Phật Pháp Ứng Dụng

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phật Pháp Ứng Dụng
Genre Sách Nói
Tags

Chánh kiến

Người phát triển chánh kiến bằng cách nhìn mọi vật dưới ánh sáng vô thường, khổ và vô ngã, sẽ chấm dứt được luyến ái và mê lầm. Không luyến ái không có nghĩa là ghét bỏ. Ghét bỏ thứ gì mà bạn đã có và ưa thích trước đây thì chỉ là sự ghét bỏ tạm thời, vì sự luyến ái sẽ trở về với bạn.

Không phải chúng ta đi tìm một cuộc sống khóai lạc, nhưng đi tìm sự bình an. Bình an nằm ngay trong chúng ta, được tìm thấy cùng chỗ với dao động và đau khổ. Không thể tìm thấy bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao. Bình an cũng không thể được ban phát bởi một vị thầy quyền uy tối thượng. Chỗ bạn bị đau khổ, bạn có thể tìm ra con đường để thoát khỏi khổ đau. Cố gắng trốn chạy đau khổ, thấy nguyên nhân của nó và chấm dứt nó ngay bây giờ tốt hơn là chỉ đương đầu với kết quả của nó.

Albums (43)
Songs (500)
Audio Audio
Bồ Tát Đao
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Hiểu Về Trái Tim
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 52
Con Gái Đức Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 8
Vì sao tôi khổ
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 21
38 Pháp Hạnh Phúc
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 13
An Lạc Từng Bước Chân
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 14
Bản Chất Của Giáo Pháp
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Bố Thí Bất Nghịch Ý
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 9
Bước Đầu Học Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 14
Cẩm Nang Cho Cuộc Sống
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 4
Chánh Kiến Và Chánh Nghiệp
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 26
Con Đường Hạnh Phúc
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 18
Con Đường Thảnh Thơi
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 2
Cốt Lổi Bồ Đề
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 15
Cuộc Đời Đức Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 12
Đời Sống Bấp Bênh
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 2
Đơn Giản Và Thuần Khiết
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 12
Đức Phật Đả Dạy
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 9
Đức Phật Và Phật Pháp
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 44
Giác Ngộ
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 14
Giải Đáp Thắc Mắc
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 3
Giận
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 6
Hạn Chế Sân Hận
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 2
Hương Vị Phật Pháp
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 6
Lý Thuyết Và Thực Hành
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Một Cuộc Đời
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 28
Một Liều Pháp Bảo
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 2
Nơi Bình Yên Tỉnh Lặng
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Phật Giáo Nhìn Toàn Diện
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 46
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 6
Sống Với Rắn Độc
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Sống Thiền
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 35
Sự Tha Thứ
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Suy Niệm Về Sự Chết
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 4
Tâm Bất Sinh
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 8
Cuộc Đời Đức Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 10
Thiền Căn Bản
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 10
Tình Bạn
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 1
Tình Đời Ý Đạo
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 4
Tự Thư Tây Tảng
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 2
Về Mái Chùa Xưa
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 11
Vì Sao Tôi Khổ
Phật Pháp Ứng Dụng
Songs 21

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box