Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Thiền Quán Tâm

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thiền Quán Tâm
Genre Sách Nói
Tags

Đối Diện Với Chính Mình
Bạn có thể đi đây đi đó để tham học với các thiền sư và để thử qua những phương pháp hành thiền. Một số các bạn ở đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên. Sau khi bạn đã đặt nhiều câu hỏi với các vị thiền sư và đã biết được phương pháp hành thiền, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những việc bạn làm chẳng đưa bạn đi đến chân lý ngoài sự buồn chán. Rồi bạn sẽ thấy rằng chỉ khi bạn đứng lại để xem xét tâm mình, thì lúc ấy bạn mới thấy đuợc, mới tìm được những gì Đức Phật dạy. Chẳng cần phải đi tìm cái gì bên ngoài, hãy trở về đối diện với bản chất thật sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với mình bạn sẽ thấy chân lý.

Albums (32)
Songs (429)
Audio Audio
Thiền Quán Tâm
Thiền Quán Tâm
Songs 4
Suối Nguồn Tâm Linh
Thiền Quán Tâm
Songs 37
Món Quà Pháp Bảo
Thiền Quán Tâm
Songs 1
Một Cỏi Cây Rừng
Thiền Quán Tâm
Songs 6
Pháp Luyện Tâm
Thiền Quán Tâm
Songs 1
Pháp Thoại Ajah Chah
Thiền Quán Tâm
Songs 1
Chẳng Có Ai Cả
Thiền Quán Tâm
Songs 2
Suối Nguồn Tâm Linh
Thiền Quán Tâm
Songs 37
Tứ Niệm Xứ 2014
Thiền Quán Tâm
Songs 20
Thập Nhị Nhân Duyên
Thiền Quán Tâm
Songs 26
Pháp Ở Mọi Nơi
Thiền Quán Tâm
Songs 12
Tuyết Giửa Mùa Hè
Thiền Quán Tâm
Songs 15
Sức Mạnh Hiện Tiền 1
Thiền Quán Tâm
Songs 42
Sức Mạnh Hiện Tiền 2
Thiền Quán Tâm
Songs 62
Ngôi Nhà Chánh Niệm
Thiền Quán Tâm
Songs 12
Đối Thoai Pháp
Thiền Quán Tâm
Songs 25
 Mầm Sống
Thiền Quán Tâm
Songs 9
Khi Im Lắng Cất Lời
Thiền Quán Tâm
Songs 11

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box