Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Trang Nhà

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài Giảng Mới Nhất

Đối Thoại Pháp

Sát na định và cận định

Thiền sinh: Thưa sư, con muốn hỏi sát na định và cận định thì khác nhau và giống nhau như thế nào? Theo con hiểu cận định là tâm bắt một đối tượng, còn sát-na định thì tâm bắt từng đối tượng một. Hai loại định này giống nhau về mặt trạng thái, tức là cân bằng giống nhau. Con hiểu như vậy có đúng không ạ?

 

 

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

Video Mới Nhất

 • Bên Kia Cửa Tử Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Minh Triết Trong Đời Sống Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Cặn Bã Ký Ức  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Tình Người Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Lắng nghe hơi thở Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Nẻo Về Của Ý Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Am Mây Ngũ  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Bông Hồng Cài Áo Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Thương Yêu Và Chết Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Ăn Chay Và Sức Khoẻ  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Departing Space Station Commander Provides Tour of Orbital Laboratory  YouTube
 • El portátil en casa Vodafone  YouTube
 • It's a Wonderful World, still
 • Ấm Một Bình Minh
 • Hôn Nhân Hạnh Phúc Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Phim tài liệu Tây Tạng ngày xưa  wWw PhatAm com  YouTube
 • I Love Living Life I Am Happy  YouTube
 • Our Deepest Fear     YouTube

S5 Box