Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

U Tejaniya

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DEVELOPING AN INTEREST IN DHAMMA

YOGI: How can we turn our minds towards Dhamma? How can we develop more confidence in Dhamma?

SUT: When you are new to the practice you will not have much confidence in the Dhamma because there are still a lot of defilements in the mind. In order to make your confidence in the Dhamma

Thiền Chánh Niệm

(Tứ niệm xứ- satipatthana)

Tại thiền viện này, chúng ta thực hành thiền chánh niệm (hay thiền tứ niệm xứ-satipatthāna). Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hành, chúng ta cần hiểu cách thức thực hành ra sao. Chúng ta cần phải có những thông tin và quan kiến đúng đắn về thực chất của pháp

What is Mindfulness Meditation?

Let's talk a little bit about meditation. At this center, we practice Satipaṭṭhāna or mindfulness meditation on the four foundations of mindfulness (body, feelings, mind, and dhamma). However, before we begin,we need some clarity on what we are doing and why we are doing it.

Khi nói về thiền mọi người thường thấy một thiền sinh ngồi với đôi mắt nhắm lại. Chỉ có ngồi thiền không có nghĩa là thiền sinh đó đang hành thiền, mà đơn giản là anh ta có thể đang ngồi rất yên lặng và miên man trong suy nghĩ. Vậy chúng ta hành thiền khi nào? liệu chúng ta chỉ hành thiền khi có mặt ở thiền đường thôi sao?

Thiền Chánh Niệm Là Gì?

Chúng ta hãy nói một chút về thiền. Tại thiền viện này, chúng ta thực hành thiền Tứ Niệm Xứ (satipatthāna), hay còn gọi là thiền chánh niệm trên bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thực hành, chúng ta cần phải hiểu rõ mình đang thực hành cái

Thiền Chánh Niệm

(Tứ niệm xứ- satipatthana)

Tại thiền viện này, chúng ta thực hành thiền chánh niệm (hay thiền tứ niệm xứ-satipatthāna). Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hành, chúng ta cần hiểu cách thức thực hành ra sao. Chúng ta cần phải có những thông tin và quan kiến đúng đắn về thực chất của

Thái Độ Đúng Khi Hành Thiền

Thế nào là thái độ đúng khi hành thiền?

Hãy kiểm tra thái độ của bạn trước khi bắt đầu ngồi thiền. Bạn đang hành thiền với các ý tưởng hay thái độ như thế nào? Liệu bạn chỉ muốn có được trạng thái tâm bình an hay bạn muốn học hỏi và hiểu những gì đang

What are Defilements?

Defilements are not only the gross manifestations of greed, hatred, and delusion but also all their friends and relatives, even the very distant ones!! See if you have ever had one of the following – or similar – thoughts cross your mind: "Those lights should not be on at this time of the day!" "His behaviour is so irritating." "He should not have done that." "I could do it a lot

Thái Độ Chân Chánh Trong Khi Hành Thiền

1. Hành thiền là hiểu biết và quan sát một cách thư giãn thoải mái, bất cứ gì đang xảy diễn -- dầu tốt hay xấu.

2. Hành thiền là quan sát và nhẫn nại chờ đợi với chú niệm và hiểu biết. Thiền không phải là cố gắng

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box