Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Thích Phước Tịnh

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thích Phước Tịnh
Genre Pháp Thoại
Tags

Hãy để cho cây mọc tự nhiên

Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chẳng cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó, hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm chẳng cần để ý làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, v. v. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp: cây của bạn sẽ mọc tốt.
Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm thì nó sẽ thúc ép cây mọc nhanh, đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và, dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa cũng chẳng ăn nhằm gì, việc hành thiền của bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp.

Albums (71)
Songs (1696)
Audio Audio
Thi Ca Thiền
Thích Phước Tịnh
Songs 62
Kinh Duy Ma Cật
Thích Phước Tịnh
Songs 70
Kinh Tập A Hàm
Thích Phước Tịnh
Songs 31
Khóa Tu Úc Châu 2
Thích Phước Tịnh
Songs 42
Khóa Tu Mây Từ 2017
Thích Phước Tịnh
Songs 17
KInh Bác Đại Nhân Giác
Thích Phước Tịnh
Songs 16
Chứng Đạo Ca
Thích Phước Tịnh
Songs 42
Giảng Đường Thuận Pháp
Thích Phước Tịnh
Songs 6
Khóa Tu Canada
Thích Phước Tịnh
Songs 22
Khóa Tu Đại Đăng
Thích Phước Tịnh
Songs 6
Khóa Tu Hương Vân 2011
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Khóa Tu Hương Vân 2013
Thích Phước Tịnh
Songs 10
Khóa Tu Mây Từ
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Khóa Tu Miền Đông
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Khóa Tu QA 2006
Thích Phước Tịnh
Songs 13
Khóa Tu QA 2008
Thích Phước Tịnh
Songs 8
Khóa Tu Sangha Kỳ 1
Thích Phước Tịnh
Songs 11
Khóa Tu Sangha Kỳ 2
Thích Phước Tịnh
Songs 12
Khóa Tu Sangha Kỳ 3
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Khóa Tu Sangha Kỳ 4
Thích Phước Tịnh
Songs 4
Khóa Tu Sangha Kỳ 5
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Khóa Tu Sangha Kỳ 7
Thích Phước Tịnh
Songs 4
Khóa Tu Sangha Kỳ 8
Thích Phước Tịnh
Songs 5
Khóa Tu Sangha Kỳ 11
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Khóa Tu Sangha Kỳ 12
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Khóa Tu Úc Châu
Thích Phước Tịnh
Songs 20
Kinh 42 Chương
Thích Phước Tịnh
Songs 51
Thiền Sử
Thích Phước Tịnh
Songs 30
Kinh Pháp Bảo Đàn
Thích Phước Tịnh
Songs 62
Kinh Pháp Cú 1
Thích Phước Tịnh
Songs 54
Kinh Phổ Môn
Thích Phước Tịnh
Songs 16
Kinh Pháp Cú 2
Thích Phước Tịnh
Songs 100
Kinh Trung Bộ
Thích Phước Tịnh
Songs 9
Lịch Sử Đức Phật
Thích Phước Tịnh
Songs 50
Luật Học Đai Cương
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Pháp Thoại USA 1
Thích Phước Tịnh
Songs 58
Pháp Thoại USA 2
Thích Phước Tịnh
Songs 46
Pháp Thoại USA 3
Thích Phước Tịnh
Songs 43
Pháp Thoại USA 4
Thích Phước Tịnh
Songs 41
Pháp Thoại USA 5
Thích Phước Tịnh
Songs 60
Pháp Thoại USA 6
Thích Phước Tịnh
Songs 97
Quy Sơn Cảnh Sách
Thích Phước Tịnh
Songs 50
Thập Mục Ngưu Đồ
Thích Phước Tịnh
Songs 10
Thập Nguyện Phổ Hiền
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Thiền Đường Mây Từ
Thích Phước Tịnh
Songs 46
Tín Tâm Minh
Thích Phước Tịnh
Songs 36
Trung Tâm Vạn Hạnh
Thích Phước Tịnh
Songs 3
Tứ Niệm Xứ Đuốc Tuệ
Thích Phước Tịnh
Songs 2
Ty Ni Nhật Dụng
Thích Phước Tịnh
Songs 7
Pháp Thoại Việt Nam
Thích Phước Tịnh
Songs 20
Kinh Tiểu Bộ
Thích Phước Tịnh
Songs 11
Kinh Tương Ưng Bộ
Thích Phước Tịnh
Songs 13
Pháp Thoại USA 7
Thích Phước Tịnh
Songs 16
Khóa Tu Mây Từ 2014
Thích Phước Tịnh
Songs 14
Khóa Tu Mây Từ 2015
Thích Phước Tịnh
Songs 9
Kinh Pháp Cú - New
Thích Phước Tịnh
Songs 1
Thiền Đường Mây Từ - New
Thích Phước Tịnh
Songs 1
Pháp Thoại USA 8
Thích Phước Tịnh
Songs 14
Kinh Di Giáo
Thích Phước Tịnh
Songs 44
Pháp Thoại USA 9
Thích Phước Tịnh
Songs 26
Kinh Pháp Cú 03
Thích Phước Tịnh
Songs 9
Khóa Tu Úc Châu 2016
Thích Phước Tịnh
Songs 13
Khóa Tu Mây Từ 2015
Thích Phước Tịnh
Songs 18
Tuê Ngữ Đức Lai Lạt Ma
Thích Phước Tịnh
Songs 11
Kết Một Tràng Hoa
Thích Phước Tịnh
Songs 16

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box