Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Pháp Thoại Úc Châu Kỳ 2

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khóa Tu Úc Châu 2Description

Sự cân bằng của đời sống như một quy luật tự nhiên. Xã hội càng bất an, hỗn độn do bạo hành, sa đọa, độc ác, vô cảm của con người bao nhiêu thì nhu yếu tái lập đạo đức và nếp sống lành thiện đẹp đẽ của con người càng cao bấy nhiêu.
Ở đây, những bài Pháp thoại từ Thầy Phước Tịnh giảng dạy cho các đạo tràng Phật tử tu tập như những phương dược trị liệu tự thân và xã hội. Thầy đã tùy theo căn cơ thính chúng từng nơi vận dụng phương tiện truyền đạt chánh Pháp đến người nghe, mong làm vơi ít nhiều nỗi bất an, căng thẳng, trầm cảm, thất vọng và khổ đau của con người, tái lập được nền đạo đức và phẩm chất cao quý trong đời sống. Tuy nhiên, trong mỗi bài pháp thoại Thầy đều khơi mở con đường thể ngộ tự tâm bất động, vô sinh và pháp hành để thành tựu an lạc hiện tiền từ tinh thần thiền tập.
Mắt Thương mong rằng những bài pháp thoại này sẽ giúp cho người nghe nếm trải được hương vị chánh pháp và tinh tấn mãi trên con đường tâm linh, hầu thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc tự thân và đóng góp năng lượng tu tập của mình cho xã hội.
Mắt Thương Nhìn Đời
Compassionate Eyes Inc.

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box