Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Thiền Tứ Niệm Xứ

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thiền Tứ Niệm Xứ
Genre Sách Nói
Tags

Đời sống một nhà sư

Một nhà sư trẻ sẽ sống an lạc hạnh phúc trong rừng sâu khi biết chiêm nghiệm bản chất thiên nhiên của sự vật. Khi nhìn quanh thầy ý thức được sự biến hoại của tất cả mọi hình thái và tất cả đều đi đến nơi hủy diệt.
Chẳng có gì trường cửu trên thế gian. Ý thức được điều này, nhà sư bắt đầu an nhiên tĩnh lặng.
Nhà sư tập bằng lòng với sự thiếu thốn: chỉ ăn những gì thấy cần, chỉ ngủ khi cần thiết, thỏa thích với tất cả những gì mình có. Đó là căn bản của thiền Phật Giáo. Nhà sư Phật Giáo không hành thiền với lý do vị kỷ. Trái lại, các thầy hành thiền để tự hiểu biết chính mình, đồng thời để có thể chỉ dạy kẻ khác sống trong bình an hiểu biết.
Thiền không phải chỉ là sống an lành trong cuộc đời này. Ngược lại, phải đương đầu với chính mình chẳng khác nào dấn thân vào phong ba bão táp. Lúc bắt đầu hành thiền tích cực, chúng ta thường cảm thấy chán nản, thất vọng đến nỗi muốn tự sát nữa là khác. Một số người nghĩ rằng đời sống của sư sãi thật rảnh rỗi và dễ dàng. Cứ để họ thử đi và xem họ chịu đựng được bao lâu. Nghiệp vụ của các nhà sư thật khó khăn. Các vị phải tích cực trong công tác tự giải toả tâm mình để lòng từ ái bao trùm mọi vật. Trong khi nhìn thấy sự sinh diệt của đời sống, nhà sư ý thức được rằng chẳng có gì tùy thuộc vào thầy cả, nhờ thế thầy dồn đau khổ đến đường cùng.
Nếu hành thiền một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả ngay. Bạn cứ thử đi sẽ thấy, tôi chẳng cần quảng cáo làm chi.

Albums (59)
Songs (1043)
Audio Audio
10 Ngày Thiền Tập
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 11
Ajhan Bran 1
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 8
Ajhan Bran 2
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 42
Ajhan Bran 3
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 50
Bát Chánh Đạo
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 24
Bẻ Gảy Xiềng Gông
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 2
Biết Và Thấy
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 29
Chánh Niệm Và Giải Thoát
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 15
Chánh Niệm
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 20
Chúng Sanh Và Sanh Thú
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 9
Con Đường Cổ Xưa
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 17
Đại Niệm Xứ
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 20
Đọc Cái Tâm Thiên Nhiên
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 2
Hạnh Phúc
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 19
Hành Trình Đến Chánh Niệm
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 19
Hương Vị Giải Thoát
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 5
Hướng Dẫn Hành Thiền
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 10
Khi Nào Chim Sắt Bay
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 13
Kinh Pháp Cú
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 60
Minh Sát Tu Tập
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 11
Ngay Trong Kiếp Này
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 28
Những Vị Sư Đương Thời
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 28
Ốc Đảo Tự Thân
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 8
Pháp Môn Niệm Thọ
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 25
Pháp Hành Thiền Minh Sát
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 4
Sống Thiền
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 36
Sống Viên Mãn Kiếp Này
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 23
Sống Hiện Tại
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 11
Sức Mạnh Của Chánh Niệm
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 5
Dipa Ma
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 17
Tâm Bình An
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 1
Tâm Chánh Niệm Và Thiền
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 11
Tam Đọc Và Pháp Ứng Trị
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 3
Tâm Im Lặng Và Tứ Diệu Đế
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 1
Tâm Tịnh Lặng
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 11
Tâm Và Đạo
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 20
Mi Tiên Vấn Đáp
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 43
Thu Thúc Lục Căn
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 1
Thân Và Tâm
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 5
Thấp Lửa Tâm Linh
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 28
Thấp Ngọn Đuốc Hồng
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 18
Thiền
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 18
Thiền Chỉ Và Thiền Quán
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 37
Thiền Minh Sát Thực Dụng
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 2
Thiền Quán Về Đạo Phật
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 17
Ngồi Thiền
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 1
Thiền Minh Sát Tuệ
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 14
Thực Tại Hiện Tiền
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 8
Tiếng Chuông Vượt Thời Gian
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 15
Tinh Hợp Nhất Bát Chánh Đạo
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 1
Tứ Diệu Đế
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 14
Vài Làn Hương Pháp
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 115
Về Mái Chùa Xưa
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 11
Vô Ngả Vô Ưu
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 14
Yêu Và Chết
Thiền Tứ Niệm Xứ
Songs 8

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box