Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Tất Cả Bài Pháp

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thích Tâm Thành
Genre Sức Khỏe
Tags

Theo thầy

Muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn. Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý, nhiều hiện tượng bất thường sẽ xẩy ra trong lúc bạn hành thiền. Lúc chúng xẩy ra, vị thầy sẽ kịp thời hướng dẫn và đặc biệt điều chỉnh những sai lầm của bạn. Những điểm thầy sửa chữa thường là những điểm mà bạn đinh ninh là mình đúng. Trong những tư tưởng phức tạp của bạn, một quan điểm phát sinh có thể đối nghịch với những quan điểm khác làm bạn bối rối. Kính trọng thầy và tuân theo những qui định và hệ thống mà thầy đã đưa ra. Thầy dạy làm gì phải làm theo. Thầy khuyên không nên làm điều gì phải nghe theo lời thầy. Những lời thầy dạy thường giúp bạn tinh tấn khiến tri kiến phát khởi trong tâm bạn. Nếu bạn làm đúng theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ thấy và hiểu rõ.
Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã. Dầu có gì xẩy ra cũng đừng bỏ thầy. Hãy để thầy hướng dẫn vì bạn rất dễ quên đường thực hành.
Than ôi, rất ít người nghiên cứu Phật giáo thật sự muốn hành thiền. Tôi khẩn khoản khuyên họ hành thiền, nhưng họ chỉ có thể học hỏi nghiên cứu theo lối thuần lý mà thôi.

Albums (72)
Songs (574)
Audio Audio
Mây Từ 2015-01
Thích Tâm Thành
Songs 4
2016 Đà Lạt V
Thích Tâm Thành
Songs 6
Chùa Kiều Đàm
Thích Tâm Thành
Songs 8
Muskegon Michigan
Thích Tâm Thành
Songs 8
Thánh Thất Cao Đài
Thích Tâm Thành
Songs 16
Chùa Kiều Đàm Kỳ 2
Thích Tâm Thành
Songs 26
Làng Tre
Thích Tâm Thành
Songs 6
Thuận Pháp 2014
Thích Tâm Thành
Songs 6
Europe
Thích Tâm Thành
Songs 2
Thực Tập Mỗi Ngày
Thích Tâm Thành
Songs 7
2015 Muskegon English
Thích Tâm Thành
Songs 1
2012 Eden Bridge English
Thích Tâm Thành
Songs 9
2012 Lancashire English
Thích Tâm Thành
Songs 3
2012 OKC USA English
Thích Tâm Thành
Songs 9
2011 Brighton UK English
Thích Tâm Thành
Songs 16
2016 Albbaye V
Thích Tâm Thành
Songs 18
2016 Hương Đức V
Thích Tâm Thành
Songs 7
2016 Long Bửu V
Thích Tâm Thành
Songs 16
2016 Long Hoa V
Thích Tâm Thành
Songs 14
2016 Thủy Sĩ V
Thích Tâm Thành
Songs 6
2015 Vhateau De Vellebon V
Thích Tâm Thành
Songs 20
2015 Chùa Phổ Hiền V
Thích Tâm Thành
Songs 8
2015 Mây Từ V
Thích Tâm Thành
Songs 4
2015 Thuận Pháp V
Thích Tâm Thành
Songs 17
2014 Mây Từ V
Thích Tâm Thành
Songs 9
2013 Colorado V
Thích Tâm Thành
Songs 12
2013 Kim Cang V
Thích Tâm Thành
Songs 8
Retreat Hawaii
Thích Tâm Thành
Songs 23
Chùa Hưng Khánh
Thích Tâm Thành
Songs 14
Chùa Liên Hoa
Thích Tâm Thành
Songs 17

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box