Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Tất Cả Bài Pháp

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sư Trí Dũng
Genre Pháp Thoại
Tags

Chân lý nằm trong những công việc hèn mọn

Việc hành thiền ở đây thật ra chẳng có gì khó khăn, thế nhưng vẫn có nhiều người không muốn làm. Chùa Wat Pah Pong trong những ngày đầu tiên rất thiếu thốn, không có điện, không có giảng đường hay phòng ăn lớn. Bây giờ chúng ta đã đầy đủ và chúng ta phải chăm nom săn sóc chúng. Tiện nghi luôn luôn phát sinh ra những phức tạp, rắc rối.
Chúng ta, mọi người đều có nhiều bổn phận với ngôi tu viện này. Chăm sóc cốc liêu và nhà vệ sinh là môt việc làm quan trọng. Những việc đơn giản khác cũng quan trọng không kém, chẳng hạn như lau quét giảng đường, rửa bát cho các vị sư lớn tuổi, giữ sạch sẽ cốc liêu và nhà vệ sinh. Những cái dơ dáy nhất -- chúng ta phải thừa nhận trước tiên là cơ thể chúng ta, chúng ta cũng phải giữ sạch sẽ.
Đây không phải là việc làm khiếm nhã hay hèn mọn. Chúng ta phải hiểu biết một cách xa hơn, đây là việc làm tinh sạch nhất. Mọi công việc đều làm trọn vẹn, chánh niệm thì vừa đem lại lợi ích cho ta, vừa thể hiện việc hành thiền có kết quả tốt đẹp.

Albums (65)
Songs (872)
Audio Audio
Mây Từ 2017 Kỳ 3
Sư Trí Dũng
Songs 5
2017 Khóa Tu Mini
Sư Trí Dũng
Songs 9
Shwe OO Min 1999
Sư Trí Dũng
Songs 10
Shwe OO Min 2000
Sư Trí Dũng
Songs 10
Shwe OO Min 2001
Sư Trí Dũng
Songs 16
Shwe OO Min 2002
Sư Trí Dũng
Songs 16
USA Florida 2003
Sư Trí Dũng
Songs 8
Shwe OO Min 2003
Sư Trí Dũng
Songs 22
Shwe OO Min 2004
Sư Trí Dũng
Songs 18
Shwe OO Min 2005
Sư Trí Dũng
Songs 21
Shwe OO Min 2006
Sư Trí Dũng
Songs 14
Shwe OO Min 2007
Sư Trí Dũng
Songs 20
Shwe OO Min 2008
Sư Trí Dũng
Songs 26
Shwe OO Min 2009
Sư Trí Dũng
Songs 34
Shwe OO Min 2010
Sư Trí Dũng
Songs 30
Shwe OO Min 2011
Sư Trí Dũng
Songs 36
USA Florida 2012
Sư Trí Dũng
Songs 22
Shwe OO Min 2012
Sư Trí Dũng
Songs 38
Shwe OO Min 2013
Sư Trí Dũng
Songs 20
USA Florida 2010
Sư Trí Dũng
Songs 9
Mây Từ 2014
Sư Trí Dũng
Songs 13
USA Florida  02/2014
Sư Trí Dũng
Songs 8
USA Mây Từ 2015 - 1
Sư Trí Dũng
Songs 13
Shwe OO Min 2015
Sư Trí Dũng
Songs 23
Mây Từ
Sư Trí Dũng
Songs 5
USA Mini Group 2016
Sư Trí Dũng
Songs 9
VN Phước Sơn 2016
Sư Trí Dũng
Songs 28
Shwe OO Min 2016
Sư Trí Dũng
Songs 21
USA TCTV 2016
Sư Trí Dũng
Songs 17
2016 Mây Từ Kỳ 4
Sư Trí Dũng
Songs 6
2017 Mây Từ Kỳ 1
Sư Trí Dũng
Songs 6
2017 Mây Từ Kỳ 2
Sư Trí Dũng
Songs 8

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box