Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Trang Nhà

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài Giảng Mới Nhất

Đối Thoại Pháp

Sự thật

Thiền sinh: Thưa sư con thấy khi có những vấn đề xảy ra thì sự dũng cảm rất quan trọng. Vì thường thì người ta thường bỏ chạy mà không dám đương đầu với khó khăn đó. Nhà sư: Khi gặp phải vấn đề quá nan giải hay đương đầu với nguy hiểm, chúng ta thường tránh né hoặc bỏ chạy,

 

 

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

Video Mới Nhất

  • 2017 Thang 10 May Tu Trinh Phap Day 3
  • 2017 Thang 10 May Tu Trinh Phap Day 2
  • 2017 Thang 10 May Tu Trinh Phap Day 1
  • 2017 Thang 10 May Tu Giang Phap Day 3
  • 2017 Thang 10 May Tu Giang Phap Day 2

S5 Box