Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Trang Nhà

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài Giảng Mới Nhất

Đối Thoại Pháp

Sự thật

Thiền sinh: Thưa Sư, xin cho con biết sự khác nhau giữa Tưởng, Thức và Tuệ ạ? Nhà sư: Tưởng là nhớ lại cái mình đã gặp, nhớ lại cái đã biết, đã kinh nghiệm. Tưởng có chức năng là đánh dấu và lưu giữ. Chánh Niệm được ví như người gác cổng, còn Tưởng (saññā) được ví như người giữ kho. Trong kho có loại hàng gì, số lượng bao nhiêu, .... Tưởng đều ghi nhớ. Vậy Thức thì sao? Thức (viññāṇa) thì bắt những cảnh hiện tại. Tưởng nắm giữ, bắt vào những cảnh đã qua và đã lưu giữ lại.

 

 

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

Video Mới Nhất

 • Những Lời Khuyên Tâm Huyết  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • 108 Lời Dạy Thực Tiễn Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Kinh Hiền Nhân Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Kinh Hiền Nhân Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • An Lạc Từ Tâm  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Tây Tạng Huyền Bí Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Tử Thư Tây Tạng Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Ý Tình Thân  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Suối Nguồn Tâm Linh 12 Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Suối Nguồn Tâm Linh 22 Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Minh Triết Trong Đời Sống Đọc Truyện Đêm Khuya
 • Bước Đầu Học Phật  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya
 • Cuộc Đời Đức Phật Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Con Đường Giác Ngộ  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Cẩm Nang Cho Cuộc Sống  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Hạnh Phúc Là Điều Có Thật  FULL Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube
 • Phật Pháp Với Khoa Học Đọc Truyện Đêm Khuya  YouTube

S5 Box