Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Trang Nhà

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài Giảng Mới Nhất

Đối Thoại Pháp

Thọ ưu và tâm sân

Thiền sinh: Có hai khái niệm thọ ưu và tâm sân, hai cái này có giống nhau hay không, thưa Sư? Nhà sư: Chúng không giống nhau. Thọ rất quan trọng vì khi thực hành nói đến tâm phải biết được Thọ nào đi kèm. Có Tâm sinh khởi là có Thọ ở đó.

 

 

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

Video Mới Nhất

 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 10
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 9
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 8
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 7
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 8
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 7
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 6
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 5
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 4
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 3
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 2
 • 2017 Thang 12 TCTV Trinh Phap Day 1
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 7
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 6
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 5
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 4
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 3
 • 2017 Thang 12 TCTV Giang Phap Day 2

S5 Box